186-خیلی دلم گرفته از خیلیا!

یکشنبه 3 اردیبهشت 1391

یه عالمه حرف داشتم واسه نوشتن! حس نوشتنش نیس! ونجایی ام که مغزم واقعا فرمان نمیده که کاری بکنم! یا حتی فک کنم به اینکه چیا قرار بود بنویسم! یادمه میخاسم بنویسم کاش آدم میتونس بالا بیاره! همه اون حسایی که داره رو!

آدمای وقیح رو باید چیکار کرد؟! جز ... روشون؟!یا حتی تو گوششون زدن!

شاخ هم شدم!

ولی خوشبینم! نمیخام بیام جنگل ابر!