203-منِ خوب، منِ بد

یکشنبه 8 بهمن 1391

من از ادما خیلی کم متنفر بود! من از آدما زیاد متنفره!

من خوب بود! من بد شده!