200-دویستمین حرف

پنج‌شنبه 25 آبان 1391

چرا اینقد بعضی آدما زبونشون تلخه!؟چه جوری میتونن اینجوری بسوزونن آدما رو؟! چرا قضاوت میکنن ومیخان بقیه قضاوتشون نکن!

دلم میخواد بشم یه خودخواه کثیف!یکی که خودمم دوسش ندارم اونقد که بقیه برن از دورو برم!