204- خب که چی

جمعه 13 بهمن 1391

یه تصمیم هایی هست که میگیریشون

حالا گرفتی بعدش چی؟! چیزی عوض میشه؟! نه!