154-:D

سه‌شنبه 8 آذر 1390

فک کنم سبک نوشتنو عوض کنم و زیاد زیاد بنویسم اصن یه وضعی :دی

دارم به یه مدل بی نیازی میرسم حس خوبیه :)

دوروزه خیلی شادم:)

در همون لحظه  که شادم  گند میخوره بهم

از خاله زنک بازی متنفرم  نمیذارم این مدل ادما هم دورو برم باشن!