۸۷- من به صورت اسمایلی :دی !

دوشنبه 7 تیر 1389


دیروز صبح : قبل از ارائه

بعد از ارائه اولیه!

بعد از ارائه اصلی

دیروز ظهر :

دیروز عصر :

دیروز عصرتر!:

دیشب وقتی گفتن تاخیر داره قطاره :

وقتی بیشتر تاخیر داشت:

وقتی اون بچهه تو قطار هی حرف میزد:

وقتی تو قطار باید بخوابم :

صبح وقتی رسیدم به مامی :

وقتی رسیدم خونه

وقتی رسیدم دم اتاقم!

وقتی رفتم تو!:

وقتی هیچی سر جای اولش نبود!

وقتی من هیچ جا واسه خودم ندارم! اخه رعایت کنین اینجا مال منه حق ندارین تغیرش بدین! عوضش کنین

من وقتی یه سوغاتی از عمم گرفتم که واسه یه بچه ۱۰ ساله هم کوچیکه

من وقتی میگم اینو باید بپوشم:

من وقتی لباسه پاره میشه

من وقتی دارم معینو اذیت میکنم!

من وقتی با مامانم قهرم مثلا :

من کلا وقتی از قطار پیاده میشم تا دو روز :