177یووووهوووووووووو

دوشنبه 22 اسفند 1390

اومدم خابگا بریم خونه با بچه ها اتاقشونو گند برداشته ! همه چی هم داره رو هوا میچرخه! ولی خوبه!

باز سرما خوردم ! نقم نمیاد! دارم میرم خونه به آسایشو اینا برسم! میترسم!

ولی خوبم! بی اینترنتی یا با اینترنت ذغالی چیکا کنم آیا؟

عیدی معینو بالا بکشم گندشم در نیارم؟!:(مینا نیست ه اینا رو میگه:دی)

این خانومه خابگاهو باید کشت!

نرفته دلتنگم ولی نیازه برم! شاید وقتی برگشتم مغزم اینقد چت نزنه! دو روزه وسط حرفای بقیه جا میذارم میرم! اصن نمیفهمما بعدش یهو یادم میاد میفهمم چه گندی زدم زیادم با خودم حرف میزنم:دی معذرت میخام

آیا نیم باز برای گوشی من کار میکنه؟! 

کاش این عید تموم نشه!

جدیدن دلم دو روز نهایت زندگی میخادو بعدش مرگ !