126-گاهی وقتا خیلی کارا

پنج‌شنبه 25 فروردین 1390

گاهی وقتا ادم یه کارایی میکنه که میگه به خودش واسه چی ؟

امروز ی نینی روبه  گریه انداختم و تا نیم ساعت اروم نشد و تا شب هم قهر بود باهام!

این چیزا که پیش میاد به خودم میگم چرا! چرا باید بچه رو این شکلی دعواش کنم!

اصن چرا ما ادما بعد اینکه زدیم یکیو داغون کردیم یادمون میاد گناه دارن! عذاب وجدانمون میزنه بالا!

اون موقع هست که به این فکر میکنیم!

چرا بعد رد شدن از خیلی چیزا وقتی زدیم نابودشون کردیم میخایم برگردیم جبران کنیم؟چرا باید خودخواه باشیم ! چرا اینقد ترسوییم!!


* ی نفرش هنوز مونده!