۱۱۶-گاهی تفاوت عمده!

شنبه 4 دی 1389


مهم اونجاس که فرق توی صراحت یا  دو پهلو بودنه

یه طرف غالبا نمیفهمه کجاش دو پهلوه ٬جای توجه و فکر داره . یه طرف  غالبا دوس داره نشون نده ولی فهمیده بشه!

جنس فرق داره کلا .ذاتیه این قضیه .هیچ جاشو هم نمیشه عوض کرد !

طبیعی هم هست مث اینکه!