۱۱۵- من یک انسان هستم یا یک جسم سالم!

دوشنبه 22 آذر 1389

گاهی وقتا هرچی فک میکنم به هیچ نتیجه ای نمیرسم پس فک نمیکنم دیگه :دی

گاهی وقتا هم میگم اون اقا یا خانوم یا همون خدایی که میگن جسم منو ساخته چرا اینقد ضعیفو همش مریض ساخته ؟؟؟!!!! تازه من دخترم هستم  دیگه یه درد اضافه بر سازمان هم دارم

توی ماه یه هفته که سرم داغونه هر سری هم که یه نقطه خاص بدنم مشکل داره این چه وضعشه؟؟؟؟! من الان پام از لگن تا زیر زانوم میدرده!!!پای چپمه! البته باید یه چن تا فحش به خودم بدم که لین چه وضعه خوابیدنه؟! هفته پیش هم که کمرم غش میرف هفته پیششم که سردرد شدید داشتم! این یعنی چی اخه؟؟؟؟