۱۰۵-سلام خدافظ

چهارشنبه 14 مهر 1389

 

بعضیا رو باید همون سلام خدافظ سالی ماهی یه بار هم ازشون دریغ کرد!

بعد یه ماه اسمس داده : اسمس حالگیری چیزی نداری؟

عزیز من یه سلامی یه علیکی یه حالت خوبه ای چیزی بگو دلم به یه چیزی خوش باشه ! بی معرفتی در حد کمال !