۱۰۲- اون اقاهه که خیلی نایسه ۲

سه‌شنبه 6 مهر 1389یادتونه یه بار تو یکی از پستا  تو این وبلاگ یا اون یکی درباره یه پسره نوشتم که کلی خوشمل بودو اومده بود خونمون؟

حالا یکی دیگه اومده بود از اون خوشمل تر ! من نمیدونم چرا هر خوشملی میاد تو این خونه داره یه ماه بعدش میره !!!

خودمونیم دیگه هر چی بگم کم گفتم! کلی هم خوش تیپ بود از اونایی بود که اگه پارچه کهنه تنشون کنی میشن مانکن

دیگه کلی ما خابمون پرید !هرچی تو کلاس مشحون خوابیده بودیمو داشتیم تو راه هم تلف میشدیم اینو دیدیم پرید :دی

تازشم کلی مهربون بود باهم دس به یکی کردیم حال علیو گرفتیم