۹۰- اولین !

چهارشنبه 23 تیر 1389گاهی وقتا ٬ بعضی روزا بغضی حسا رو نمیشه توصیفش کرد پس بهتره هیچی نگی بذاری این اولین های عمرت بشن مثل شراب که هر چی از عمرشون میگذره ناب تر میشه! بذاری این اولینا همیشه اولین بمونن !