۸۰- لطفا!

جمعه 21 خرداد 1389همین حالو بودم یهسال پیش همین موقع . اون موقع هم بو میداد همه چی! رای اولی بودم ذوق داشت!

الان هم بو میده همه چی! بوی خون!

مامان شروع کرده قران از دستش نمیوفته!

 اهای خدا  لطفا اگه وجود داری اگه  وقت داری یه نگاه به خونای ریخته شده بکن

یه نگاه به مادرایی که فردا دسته گلشونو  میفرسن تو دل گلوله بکن! لطفا!

دستم به هیچ جا دیگه نمیرسید !