۷۹- هر از چند گاهی به یادم بیاور!

پنج‌شنبه 20 خرداد 1389یادم رفته بود

یادم رفته بود تنهام!

مرسی از یاداوریت دوست عزیز!

مرسی که داری تنهاییمو به رخم میکشی با حرف نزدنت!

هر از چند گاهی به یادم بیاور این تلخی مزخرف تنهایی رو!