۷۶- ارزوی این روزای من!

یکشنبه 16 خرداد 1389داشتم به ارزوهام فک میکردم شد این!


ارزو داشتم یه خونه ۵۰ متری داشتم ! یه خونه نقلی یه خابه با یه اشپزخونه کوچیک

دیوارای حالش خاکستری تیره و روشن! اتاقش هم سبزروشن! یه دست مبل بادمجونی و مخمل توی حالش !

یه ال سی دی و سینما خانگی یه گوشش! یه میز کوچیک یه سمتش که عکسامو بذارم روش!

 یه صندلی راحتی هم اون گوشه جلوی پنجرش!

پرده حال هم از این پرده اشرافی ها نباشه!

روی دیوارش هم یه چند تا تابلو سه تیکه که ته مایه رنگش قرمز جیغ باشه میذارم

اتاقش هم یه تخت دو نفره داشته باشه ( از یه نفره متنفرم به رخم میکشه تنهاییمو!)   با یه میز توالت واینه بزرگ که جلوش همه اون چیزای کوچولو و خاطره دارمو میذاشتم

یه سمتش هم پی سی رو میذاشتم! روشم اپو میداشتم ( اپ یه قورباغه هست که کادوی تولده!)

ذوس داشتم اتاقم یه پنجره گنده داشت که تو یه باغ باز میشد یا طبقه ۲۰ ام بود!

همیشه رو میز اتاقم یا اشپزخونه یه دسته گل میداشتم!

اقاهه  میشست رو صندلی راحتیه سوت میزد منم یه چایی میریختم نگاش میکردمو میخوردم! ( بمیرم که الان چه قد جرات دارم وقتی سوت میزنه نگاش کنم!)

دوس داشتم خونم یه وان گنده داشت توش  میشستم گودر میخوندم!دوس داشتم یه دختر داشتم اسمشو میذاشتم رادا و وقتی کوچولو بود یه دامن ۱۰ سانتی پاش مکردم که پوشکش از پشت پیدا باشه با یه تاپ صورتی که گوشتاش از توش میریخت بیرون!

وقتی برگتر میشد موهاشو دمب اسبی یا خرگوشی میبستم ! یه پیرن صورتی ناز هم تنش میکردم! یه کیف خوشمل هم میدادم دستش 


یا یه پسر داشتم اسمشو میداشتم اراد و موهاشو سیخسیخی کوتاه میکردم! یه شلوار ۲۰ جیب پاش میکردم با یه تیشرت قرمز! یه دمپایی انگشتی هم پا میکرد دستمو میگرفت باهام میومد بیرون!


دوسداشتم اون تاپ سبزمو میپوشیدم با یه شلوارک جین با یه دمپایی میومدم یونی! موهامم بازمیذاشتم! یه هوایی بخورن !

 

دوس داشتم میشد یه چیزیو واسه یه نفر تعریف کرد ولی خوب بهتره که نگم یادمه! ( نمیشه اخه گفت!)

دوس داشتم امروز اون  پسره که سوت میزدو میزدم له میکردم!که دیگه اینجوری سوت نزنه اصلا خوشم نیمد! دهه! اصلا بلد نیس خوب سوت بزنه سوت فقط یه نفر : دی


دوس داشتم فردا امتحان نداشتم میشستم تا صب اینجا ارزوهامو مینوشتم!


دوس داشتم این ترمو مشروط نشم اما میشم!


کاشکی میتونستم بعضی روزای زندگیمو حزف بعضیاشونم چند باره حس کنم!


دوس داشتم جدا میتونستم تو چشات زل میزدم و دلم نمیریخت!


دوس داشتم بعضی وقتا یه هی ازم نمی رسیدن چته؟ بعدش نمیگفتن پریودی؟!