۷۴- تصور خاطرات!

چهارشنبه 12 خرداد 1389گاهی وقتا باید خاطره هاشو ادم یه جوری بایه وسیله ای ثبت کنه! ولی نمیدونه یه خاطره یه هفته ای رو با این همه جزییات و این همه ادم جدیدی که وارد زندگیش چه جوری ثبت کنه! یا اصلا چه جوری میخواد همه اون لحظه به لحظه رو باز گو کنه! مثل توصیف یه حسه!

هیچ وقت نمیتونی اون جوری که خودت حس میکنی واسه بقیه تعریف کنی ! اونا هم نمیتونن مث تو حسش کنن ! کلا خاصه!

منم الان نمیتونم همه اینا رو بگم! نمیتونم بگم که چی داشت اونجا که من تونستم حداقل یه هفته از دانشکده بکنم!

شاید یه صمیمیت خاص که هیچ جا دیگه نبود!و نیست! یه جاذبه یزدی! : دی

ثبتشو میذارم به عهده اون همه عکسو فیلمی که گرفتمو گرفتیمو گرفتن!